top of page

OpEn Call for artists and collectives
2022

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike/ce i kolektive da se prijave s prijedlogom koncepta umjetničkog istraživanja za sudjelovanje na rezidencijalnom programu DNEVNA SOBA!

 

Poziv je otvoren

od 01.03.2022.

do 01.05.2022.

 

DNEVNA SOBA je eksperimentalni rezidencijalni program usmjeren razvoju i produkciji istraživanja mladih umjetnika/ce ili kolektiva koji djeluju u području eksperimentalnih, spekulativnih i proces-orijentiranih umjetničkih praksi. Tijekom četiri mjeseca, pozivamo umjetnike da s nama zauzmu novi prostor za eksperimentiranje — testiranje nezrelih ideja, drhtavih materijala, začudnih veza i neprihvatljivih formata u svijetu i njegovim ekstenzijama.

 

Zajedno želimo istraživati nove modele kolaborativnog rada i prezentacije umjetničkih istraživanja kroz hibridni model rezidencije koji uključuje umjetnička događanja osmišljena samostalno i u suradnji s drugim umjetnicima, kustosima i organizacijama.

 

Ovim projektom želimo mladim umjetnicima pružiti podršku i ponuditi produkcijske i prostorne uvjete za rad, umjetničko i kustosko savjetovanje, te lokalno i međunarodno umrežavanje koje se proteže čitavim projektom. Tijekom rezidencije razvijat ćemo online i offline formate prezentacije procesa istraživanja šireći mrežu uključenih suradnika i novih publika. Program nema tematska, medijska ili metodološka ograničenja.

 

Rezidencija se odvija u našem prostoru na Trešnjevci od 01.07.2022. do 01.12.2022. u ritmu rada koji se određuje s odabranim umjetnikom/com ili kolektivom. Program se odvija u suradnji s galerijom APOTEKA - prostor za suvremenu umjetnost (Vodnjan, Hrvatska) gdje će se na jesen odviti dio javne prezentacije.

O odabiru odlučuje međunarodni žiri koje čine: KUĆĆA (HR), Keiken (UK) i Branka Benčić (HR).

 

DNEVNA SOBA uključuje:

-Autorski honorar;

-Sredstva za produkciju umjetničkog istraživanja;

-Prostor za razvoj i prezentaciju istraživanja u Zagrebu;

-Kolaborativan rad s kustosima i mentorima na projektu;

-Priliku za lokalno i međunarodno umrežavanje pri razvoju umjetničkog istraživanja;

-Organizacija otvorenih studija za javnost i pozvane goste sa znanstvenim pozadinama relevantnim za umjetničko istraživanje;

-Prezentaciju rada u prostorima KUĆĆE (Zageb) i Apoteke (Vodnjan).

 

Poziv je otvoren od 01.03.2022. do 01.05.2022., a prijave se šalju putem online obrasca, a ispunjavaju se na engleskom jeziku.

 

Za pitanja vezana uz natječaj

javite nam se na: hello@kucca.hr

We invite all interested Croatia-based artists and collectives to apply with a proposal for the concept of artistic research to participate in the residency program LIVING ROOM!

 

The call is open

from March 1, 2022

to May 1, 2022.

LIVING ROOM is an experimental residency program aimed at the development and production of research by young Croatia-based artists or collectives working in the field of experimental, speculative and process-oriented artistic practices. Over the course of four months, we invite artists to join us and take up a new space for experimentation — testing immature ideas, shaky materials, strange connections and unacceptable formats in the world and its extensions.

Together we want to explore new models of collaborative work and artistic research presentation through a hybrid residency model that includes art events designed independently and in collaboration with other artists, curators and organizations.

With this project we want to support young artists and offer space and production conditions for work, an artistic and curatorial push, and local and international networking opportunities that extends throughout the project. During the residency, we will develop online and offline formats of research process presentations by expanding the network of collaborators and new audiences involved. The program has no thematic, media or methodological limitations.

The residency takes place in KUĆĆA’s new space in Zagreb from July 1, 2022 to December 1, 2022 with the pace as determined with the chosen artist or collective. The program takes place in cooperation with the gallery APOTEKA - Space for Contemporary Art (Vodnjan, Croatia) where part of the public presentation will take place in the fall.

The selection is decided by an international jury consisting of: KUĆĆA (HR), Keiken (UK) and Branka Benčić (HR).

LIVING ROOM offers:

-Artist fee;

-Production grant;
-Space for research development

and presentation in Zagreb;
-Collaborative work with curators

and mentors on the project;
-Opportunity for local and international

networking in the development of

artistic research;
-Organization of open studios for the public

and invited guests with scientific

backgrounds relevant to artistic research;
-Presentation of work at KUĆĆA (Zagreb)

and Apoteka (Vodnjan).

The call is open from March 1, 2022 until May 1, 2022 and applications should be submitted via the online form.

 

For questions related to the call,

contact us at: hello@kucca.hr 

Upoznajte žiri>

Meet the Jury>

03 KUĆĆA.jpg

KUĆĆA

[HR]

STORY (IG).jpg

KEIKEN 

​[UK]

01 Branka Benčić.jpg

Branka Benčić [HR]

Y I  ŽIRI r i

KUĆĆA (HR) je kustoski kolektiv i nezavisna organizacija osnovana 2021. godine s ciljem stvaranja prostora za suradnju umjetnika, kustosa, teoretičara i drugih pojedinaca i organizacija koji rade u područjima proces-orijentiranih, eksperimentalnih i istraživačkih umjetničkih praksi. KUĆĆA je u Zagrebu (Hrvatska) i u njoj se trenutno nalaze kustosi Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović.

 

Keiken (UK) je umjetnički kolektiv kojeg su osnovale Tanya Cruz, Hana Omori i Isabel Ramos 2015. godine. Sa sjedištem između Londona i Berlina, one dolaze iz mješovite dijasporske sredine (meksičke / japanske / europske / židovske). Ime kolektiva Keiken preuzeto je iz japanske riječi za iskustvo: proživljeno iskustvo koje je u srži njihove prakse. Kolaborativno grade i zamišljaju Metaverse kako bi simulirale nove strukture i načine postojećeg te testirale moguću budućnost. Metaverzum je potpuno imerzivan virtualni prostor više svjetova koji umjetnicama omogućuje da postanu arhitektice i suradnice budućnosti. Metaverzum probija naše percepcije stvarnosti i prkosi svemu što znamo. Keiken stvara ove spekulativne svjetove kroz snimanje filmova, igranje igara, instalaciju, proširenu stvarnost (XR), blockchain i performanse. Kroz ove različite medije istražuju kako društvena introjekcija upravlja načinom na koji osjećamo, mislimo i percipiramo.

Branka Benčić (HR) je povjesničarka umjetnosti i kustosica sa središnjim interesom za suvremenu umjetnost, film i video, eksperimentalne i konceptualne umjetničke prakse, istraživačke projekte, povijest izložbi i kustoske prakse. Kurira, piše i surađuje s muzejima, galerijama, festivalima i umjetničkom institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Ravnateljica je Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, gdje je realizirala videoretrospektivu Sanje Iveković Make up Make down (s Sabinom Salamon) Bila je kustosica hrvatskog paviljona na Bijenalu u Veneciji (2017), te su-kustosica na Bijenalu arhitekture u Veneciji (2018). Su kustosica je središnjeg tematskog programa projekcija Solidarity as Distruption na Međunarodnom festival kratkog filma u Oberhausenu (2021), autorica je retrospektive hrvatskog filma umjetnika na festivalu Interseccion, A Coruna (2020), te su-kustosica 3. Bijenala industrijske umjetnosti Ravno u Sunce (2020, Labin, Raša, Pula).

j u  JURY r y

KUĆĆA (HR) is a curatorial collective and independent organization formed in 2021 with the goal of creating a collaborative space for artists, curators, theoreticians and other individuals and organizations who work in fields of process-based, experimental and investigative artistic practices. KUĆĆA is occupied by curators Jurica Mlinarec, Klara Petrović and Luja Šimunović in Zagreb, Croatia.

Keiken (UK) is an artist collective, co-founded by Tanya Cruz, Hana Omori and Isabel Ramos in 2015. Based between London and Berlin, they come from mixed diasporic backgrounds (Mexican / Japanese / European / Jewish). Keiken’s collective title is taken from the Japanese word for experience; the lived experience being an idea at the core of their practice. They are collaboratively building and imagining a Metaverse to simulate new structures and ways of existing and to test-drive possible futures. The metaverse is a fully immersive virtual space of multiple worlds which allows Keiken to become the architects and collaborators of the future. The metaverse pierces our perceptions of reality and defies all that we know. Keiken creates these speculative worlds through filmmaking, gaming, installation, Extended Reality (XR), blockchain and performance. Through these varied mediums they explore how societal introjection governs the way we feel, think and perceive.

Branka Benčić (HR) is an art historian and curator with a central interest in contemporary art, film and video, experimental and conceptual art practices, research projects, exhibition history and curatorial practices. She curates, writes and collaborates with museums, galleries, festivals and art institutions in Croatia and abroad. She is the director of the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka, where she realized a video retrospective of Sanja Iveković Make Up Make Down (with Sabina Salamon). She is the curator of the central thematic program of the screening of Solidarity as Distribution at the International Short Film Festival in Oberhausen (2021), the author of a retrospective of Croatian film artists at the Interseccion festival, A Coruna (2020), and co-curator of the 3rd Biennial of Industrial Art Ravno u Sunce 2020, Labin, Raša, Pula).

bottom of page