top of page

36th YOUTH SALON: PARASITES

Organizer: Croatian association of artists (HDLU), Zagreb

Curators: KUĆĆA (Jurica Mlinarec, Klara Petrović & Luja Šimunović)

 

Meštrović pavillion

April 27- June 19 2022

 

The Youth Salon is traditionally held by The Croatian Association of Visual Artists (HDLU) every two years, with 2022 calling for its 36th edition. The Youth Salon shows a cross-section of the scene of the upcoming generation and allows young artists to exhibit in a representative and significant gallery space. In just over 50 years of its existence, it has presented more than 3,400 artists and generated new names on the Croatian art scene in each of its editions. In addition to moving the latest artistic trends to the big stage, the Salon has been awarding prizes to the most successful achievements since its inception, adequately valuing the artwork and emphasizing to the general public the new names on the scene whose works should be followed in the future.

 

The central event of the 36th Youth Salon was the exhibition PARASITES, The exhibition has featured artists invited by the curators, as well as those selected by a jury through the open call. As well as the exhibition, KUĆĆA also curated the accompanying program.

36. SALON MLADIH: PARAZITI

Organizator: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Zagreb
Kustoski koncept: KUĆĆA (Jurica Mlinarec, Klara Petrović & Luja Šimunović)
 
Meštrovićev paviljon
27. travnja - 19. lipnja 2022.
 
Salon mladih je tradicionalna manifestacija HDLU-a koja dosad broji 36 izdanja, a pokazuje presjek scene nadolazeće generacije i omogućuje mladim umjetnicima izlaganje u reprezentativnom i značajnom galerijskom prostoru. U preko 50 godina predstavio je više od 3,400 umjetnika/ca i svakim izdanjem generirao nova imena hrvatske umjetničke scene. Uz predstavljanje novih umjetničkih tendencija, Salon je nagrađivao najuspješnija ostvarenja od svojih početaka, vrednjujući umjetnička djela i naglašavajući široj javnosti nova imena na sceni čije radove treba pratiti u budućnosti.
 
Središnji događaj 36. Salona mladih je izložba PARAZITI. Izložba je okupila umjetnike/ce pozvane od strane kolektiva KUĆĆA kao i od strane Odbora za odabir umjetnika nakon zaključenja otvorenog natječaja. Uz izložbu, KUĆĆA organizirala je i popratni program.

bottom of page