top of page

OpEn Call for artists and collectives
2023

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike/ce i kolektive da se prijave s prijedlogom koncepta umjetničkog istraživanja za sudjelovanje na rezidencijalnom programu DNEVNA SOBA!

 

Poziv je otvoren

do 01.03.2023.

 

DNEVNA SOBA je eksperimentalni rezidencijalni program usmjeren razvoju i produkciji istraživanja mladih umjetnika/ce ili kolektiva koji djeluju u području eksperimentalnih, spekulativnih i proces-orijentiranih umjetničkih praksi. Rezidencija se odvija u našem prostoru na Trešnjevci od travnja do lipnja 2023. u ritmu rada koji se određuje s odabranim umjetnikom/com ili kolektivom. 

Odabrani umjetnik/ca ili kolektiv će rad koji razvije na rezidenciji predstaviti javnosti u sklopu grupne izložbe 63. Porečkog Annala kojeg pripremamo za ljeto 2023. Uz to, rad će biti dijelom izložbenog ciklusa u našem prostoru u Zagrebu na jesen 2023.  

Zanimaju nas prijedlozi koji istražuju prostorne i vremenske nestabilnosti, spekulativne stvarnosti u stalnim procesima postajanja i nestajanja, zone prijelaznih subjekata i karnevalskih suspenzija, mjesta privremenih ekstenzija u nove nematerijalne, nadrealne i digitalne svjetove. Zanimaju nas prijedlozi koji otvaraju svjetove između, svjetove koji nas vrebaju, u kojima tijela pucaju i plove u nove stvarnosti, mutirajući u strane organizme. 

 

Zajedno želimo istraživati nove modele kolaborativnog rada i prezentacije umjetničkih istraživanja kroz hibridni model rezidencije koji uključuje umjetnička događanja osmišljena samostalno i u suradnji s drugim umjetnicima, kustosima i organizacijama.

 

Ovim projektom želimo mladim umjetnicima pružiti podršku i ponuditi produkcijske i prostorne uvjete za rad, umjetničko i kustosko savjetovanje, te lokalno i međunarodno umrežavanje koje se proteže čitavim projektom. Tijekom rezidencije razvijat ćemo online i offline formate prezentacije procesa istraživanja šireći mrežu uključenih suradnika i novih publika. 

 

DNEVNA SOBA uključuje:

-Autorski honorar;

-Sredstva za produkciju umjetničkog istraživanja;

-Prostor za razvoj i prezentaciju istraživanja u Zagrebu;

-Samostalnu izložbu u KUĆĆI na jesen 2023.;

-Sudjelovanje u grupnoj izložbi povodom 63. Porečkog Annala;

-Kolaborativan rad s kustosima i mentorima na projektu;

-Priliku za lokalno i međunarodno umrežavanje pri razvoju umjetničkog istraživanja;

-Organizacija otvorenih studija za javnost i pozvane goste sa znanstvenim pozadinama relevantnim za umjetničko istraživanje;

 

Poziv je otvoren do 01.03.2023., a prijave se šalju putem online obrasca.

 

Za pitanja vezana uz natječaj

javite nam se na: hello@kucca.hr

We invite all interested Croatia-based artists and collectives to apply with a concept for artistic research to participate in the residency program LIVING ROOM!

 

The call is open

until March 1st, 2023.

LIVING ROOM is an experimental residency program aimed at the development and production of research by young Croatia-based artists or collectives working in the field of experimental, speculative and process-oriented artistic practices. The residency takes place in our space in Zagreb from April to June 2023 with the pace as determined with the chosen artist or collective.

 

The selected artist or collective will present the work developed during the residency at the group exhibition of the 63. Poreč Annale, which we are preparing for the summer of 2023. In addition, the work will be part of our exhibition programme in our space in Zagreb during Fall of 2023.

We are interested in proposals that explore spatial and temporal instabilities, speculative realities in constant processes of becoming and disappearing, zones of transitional subjects and carnival suspensions, places of temporary extensions into new immaterial, surreal and digital worlds. We are interested in proposals that open up worlds in between, the worlds that stalk us, in which bodies burst and sail into new realities, mutating into alien organisms.

Together we want to explore new models of collaborative work and artistic research presentation through a hybrid residency model that includes art events designed independently and in collaboration with other artists, curators and organizations.

With this project we want to support young artists and offer space and production conditions for work, an artistic and curatorial push, and local and international networking opportunities that extends throughout the project. During the residency, we will develop online and offline formats of research process presentations by expanding the network of collaborators and new audiences involved. The program has no thematic, media or methodological limitations.

LIVING ROOM offers:

-Artist fee;

-Production grant;
-Space for research development

and presentation in Zagreb;

- Solo exhibition at KUĆĆA during Fall 2023;

-Participation in the group exhibition of the 63rd Poreč Annale;
-Collaborative work with curators

and mentors on the project;
-Opportunity for local and international

networking in the development of

artistic research;
-Organization of open studios for the public

and invited guests with scientific

backgrounds relevant to artistic research;

The call is open until March 1st, 2023 and applications should be submitted via the online form.

 

For questions related to the call,

contact us at: hello@kucca.hr 

bottom of page