top of page

OpEn Call for artists and collectives
2024

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike/ce i kolektive da se prijave s prijedlogom koncepta umjetničkog istraživanja za sudjelovanje na trećem izdanju rezidencijalnog programa DNEVNA SOBA!

 

DNEVNA SOBA je eksperimentalni rezidencijalni program usmjeren razvoju i produkciji istraživanja umjetnika/ce ili kolektiva u usponu koji djeluju u području eksperimentalnih, spekulativnih i proces-orijentiranih umjetničkih praksi.

 

Rezidencija se odvija u prostoru KUĆĆE na Trešnjevci od travnja do kolovoza 2024. u ritmu rada koji se određuje s odabranim umjetnikom/com ili kolektivom. Odabrani umjetnik/ca ili kolektiv će istraživanje koje razvije na rezidenciji predstaviti u sklopu izložbenog programa koji pripremamo za jesen 2024. godine u našem galerijskom prostoru. 

 

Ovim projektom želimo umjetnicima pružiti podršku i ponuditi produkcijske i prostorne uvjete za rad, umjetničko i kustosko savjetovanje, te lokalno i međunarodno umrežavanje koje se proteže čitavim projektom. Tijekom rezidencije zajedno s odabranim umjetnicima/cama i kolektivima razvijamo modele prezentacije istraživanja u fizičkom i digitalnom okruženju. 

 

Zanimaju nas istraživački i interdisciplinarni prijedlozi koji:

-Zauzimaju kritičku poziciju naspram tehnoloških, društvenih i političkih fenomena današnjice;

-Koriste suvremene alate na neočekivane i nekonvencionalne načine; 

-Umjetničko stvaralaštvo ne pozicioniraju kao refleksiju, već kao ekstenziju života — kao onu koja ima kapacitet artikulirati alternativna iskustva svijeta; 

-Izletima u začudno izgrađuju nove subjektivitete i zajednice;

-Destabiliziraju tradicionalno binarne kategorije fizičkog i virtualnog, stvarnosti i fikcije, prirode i tehnologije, živog i neživog.      

 

 DNEVNA SOBA uključuje:

-Autorski honorar;

-Sredstva za produkciju umjetničkog istraživanja;

-Prostor za razvoj i prezentaciju istraživanja u Zagrebu;

-Samostalnu izložbu u KUĆĆI na jesen 2024.;

-Kolaborativan rad s kustosima na projektu;

-Priliku za lokalno i međunarodno umrežavanje pri razvoju umjetničkog istraživanja;

-Organizaciju otvorenih studija za javnost i pozvane goste sa pozadinama relevantnim za umjetničko istraživanje.

 

Poziv je otvoren do 01.03.2024., a prijave se šalju putem online obrasca.

 

Za pitanja vezana uz natječaj javite se na: hello@kucca.hr

We invite all Zagreb-based artists and collectives to apply with a concept for artistic research to participate in the third edition of the residency program LIVING ROOM!

 

LIVING ROOM is an experimental residency program aimed at the development and production of research by emerging artists or collectives working in the field of experimental, speculative and process-oriented artistic practices.

 

The residency takes place in our space in Trešnjevca from April to August 2024 in a rhythm of work that is determined with the selected artist or collective. The selected artist or collective will present the research developed during the residency as part of the exhibition program we are preparing for the fall of 2024 in our gallery space.

 

With this project, we want to support artists and offer production and spatial conditions for work, artistic and curatorial consulting, and local and international networking that extends throughout the entire project. During the residency, together with selected artists and collectives, we develop research presentation models in a physical and digital environment.

 

We are interested in research and interdisciplinary proposals that:

-Take a critical position regarding today’s technological, social and political phenomena;

-Use modern tools in unexpected and unconventional ways;

-Think of art not as reflection, but as an extension of life — as one that has the capacity to articulate alternative experiences of the world;

-Build new subjectivities and communities with excursions to the strange;

-Destabilize the traditionally binary categories of physical and virtual, reality and fiction, nature and technology, living or non-living.

 

LIVING ROOM includes:

-Artist’s fee;

-Funding for the production of artistic research;

-Space for research development and presentation in Zagreb;

- Solo exhibition in KUĆĆA in the fall of 2024;

-Collaborative work with curators on the project;

-Opportunity for local and international networking in the development of artistic research;

-Organization of open studios for the public and invited guests with backgrounds relevant to the artistic research.

 

The call is open until March 1, 2024, and applications are sent via an online form.

 

For questions related to the competition, contact: hello@kucca.hr

bottom of page