top of page

Living
Room

LIVING ROOM is an experimental residency program aimed at the development and production of research by young Croatia-based artists or collectives working in the field of experimental, speculative and process-oriented artistic practices. Over the course of four months, we invite artists to join us and take up a new space for experimentation — testing immature ideas, shaky materials, strange connections and unacceptable formats in the world and its extensions.

 

Together we want to explore new models of collaborative work and artistic research presentation through a hybrid residency model that includes art events designed independently and in collaboration with other artists, curators and organizations.

 

With this project we want to support young artists and offer space and production conditions for work, an artistic and curatorial push, and local and international networking opportunities that extends throughout the project. During the residency, we will develop online and offline formats of research process presentations by expanding the network of collaborators and new audiences involved. The program has no thematic, media or methodological limitations.

Dnevna Soba

DNEVNA SOBA je eksperimentalni rezidencijalni program usmjeren razvoju i produkciji istraživanja mladih umjetnika/ce ili kolektiva koji djeluju u području eksperimentalnih, spekulativnih i proces-orijentiranih umjetničkih praksi. Tijekom četiri mjeseca, pozivamo umjetnike da s nama zauzmu novi prostor za eksperimentiranje — testiranje nezrelih ideja, drhtavih materijala, začudnih veza i neprihvatljivih formata u svijetu i njegovim ekstenzijama.

 

Zajedno želimo istraživati nove modele kolaborativnog rada i prezentacije umjetničkih istraživanja kroz hibridni model rezidencije koji uključuje umjetnička događanja osmišljena samostalno i u suradnji s drugim umjetnicima, kustosima i organizacijama.

 

Ovim projektom želimo mladim umjetnicima pružiti podršku i ponuditi produkcijske i prostorne uvjete za rad, umjetničko i kustosko savjetovanje, te lokalno i međunarodno umrežavanje koje se proteže čitavim projektom. Tijekom rezidencije razvijat ćemo online i offline formate prezentacije procesa istraživanja šireći mrežu uključenih suradnika i novih publika. Program nema tematska, medijska ili metodološka ograničenja.

bottom of page